Beneficii

Sursă ieftină de sulf

Încă din anii '80, emisiile industriale de sulf din atmosferă și “ploile acide” provocate de acestea au furnizat anual solului până la 50 kg / ha de sulf. În prezent, acest fenomen s-a redus foarte mult provocând deficiențe ale acestui element în sol. Aceste deficiențe trebuie acoperite prin fertilizare minerală.
Recomandăm Sulfagro Ca deoarece:

Îmbunătățește proprietățile generale ale solului

 • îmbunătățește structura solului - mai puțin fermă și lipsa crustei garantează o mai bună răsărire a plantei
 • asigură o mai bună infiltrare a apei în sol, ceea ce previne eroziunea
 • afectează creșterea adâncimii plantelor înrădăcinate, ceea ce facilitează utilizarea mai bună a apei și a azotului
 • asigură recoltarea rădăcinoaselor cu cantitate redusă de pământ
 • îmbunătățește valoarea nutritivă a recoltei (conținut crescut de calciu și proteină)
 • crește rezistența la agenți patogeni, îmbunătățind sănătatea plantelor
Soluri grele
Sulfagro Ca îmbunătățește proprietățile fizice ale solului, optimizând mediul de creștere al plantelor cultivate.
Soluri medii
Sulfagro Ca asigură optimizarea utilizării azotului - factorul principal care condiționează realizarea potențialului plantelor cultivate
Soluri ușoare
Sulfagro Ca asigură cultivarea eficientă a plantelor în sistem intensiv, crescând potențialul de productivitate al solurilor slabe.
Soluri nisipoase
Sulfagro Ca reduce efectele factorilor de stres și asigură plantelor cultivate ingredientele pentru o creștere optimă în primele etape ale dezvoltării.

Asigură sulf și calciu

Avantajele aportului de Sulf la îmbunătățirea recoltei:
CEREALE
 • creștere inițială mai rapidă
 • mai multe spicuri pe m² și mai multe boabe pe spic
 • conținut ridicat de proteină
RAPIȚĂ ȘI FLOAREA SOARELUI
 • iernarea mai bună a rapiței
 • creștere dinamică în timpul vegetației de primăvară
 • mai mulți lăstari laterali și mai multe flori la rapiță
 • polenizare îmbunătățită datorită culorii intense a florilor
 • conținut crescut de ulei
SOIA ȘI LEGUMINOASE
 • absorbția accelerată a azotului, determină creșterea viguroasă a plantei
 • păstăi mai multe și mai pline
 • conținut mai mare de ulei
SFECLĂ DE ZAHĂR ȘI CARTOF
 • o mai bună utilizare a energiei solare în primele etape ale vegetației, deoarece sulful condiționează absorbția de azot din sol, crește sinteza proteinelor și producția de biomasă
 • spor de producție
 • conținut mai mare de zahăr
 • reducerea infectării plantelor de cartof cu: Streptomyces scabies și Rhizoctonia solam
LEGUME
 • creștere accelerată a legumelor
 • conținut mai scăzut de nitrați
 • creșterea valorii nutritive a legumelor, precum caroten, vitamina C, biotină (H) și tiamină (Bi)
 • conținut crescut de fibre
 • îmbunătățirea gustului și aromei legumelor cu bulb: ceapă, usturoi
 • conținut crescut de uleiuri esențiale (cicloalină - ceapă și hrean, alicină - usturoi)
Avantajele aportului de Calciu la îmbunătățirea recoltei
 • creșterea absorbției nutrienților, atât prin stimularea creșterii sistemului radicular, cât și prin transportul ingredientelor de la sol la plantă
 • optimizarea relației dintre absorbția de azot și alte componente care determină eficiența azotului fertilizant
 • îmbunătățirea sănătății plantei, rezultând atât de la o stare nutritivă echilibrată, cât și de la reducerea directă a presiunii patogene
 • creșterea asimilării de N₂, datorită dezvoltării rizomilor pe rădăcini și leguminoase

Elimină toxicitatea Al³⁺

Neutralizarea ionilor de aluminiu toxici îmbunătățește semnificativ fertilitatea solului. Suplimentarea periodică cu calciu este cea mai simplă intervenție pentru a promova buna funcționare a solului. Pe lângă îmbunătățirea funcțiilor solului, calciul este utilizat și pentru suplimentarea nutrienților. Trebuie să știm că, datorită absorbției de nutrienți de către plante, precum și a levigării, reducerea rezervelor de calciu din sol poate ajunge până la 200-300 kg CaO / ha.


Cu îngrășământul Sulfagro Ca, neutralizarea AI³⁺ este mult mai eficientă, deoarece acest îngrășământ conține două componente:
 • calciu Ca²⁺
 • sulf sub formă de sulfat SO₄²ˉ, care leagă aluminiu într-un compus cu o solubilitate mai mică.

Sulfagro Ca se dizolvă încet în apa din sol eliberând cele două componente : cation Ca²⁺ și anion SO₄²ˉ. Calciu elimină AI³⁺ din sol, care mai apoi combinat cu S se transformă în sulfat de aluminiu.
Acest Sulfat de aluminiu cu rol de coagulant în sol, îmbunătățește proprietățile fizice ale solului și previne formarea crustei tari la suprafață. Prin urmare, aluminiul toxic este cel puțin parțial exclus din sol.

Stabilizează pH-ul solului

Efectul principal al acidificării solului este o scădere a pH-ului (pH), ceea ce duce la activarea compușilor toxici, în principal aluminiu și mangan. Acești compuși apar în solul acid (pH sub 5,5), iar în solurile foarte acide concentrația lor amenință funcționarea culturilor arabile.


Efectul negativ al aluminiului asupra culturilor trebuie luat în considerare sub aspect:
BIOLOGIC:
Inhibarea creșterii rădăcinii ce duce la reducerea sistemului radicular
 • volum redus de sol exploatat de rădăcina ce determină o absorbție mai mică de N, P, K
 • eficiență redusă a azotului datorită deficitului de fosfor și potasiu
 • scăderea activității microorganismelor în sol
Consecinţe:
 • rata redusă de descompunere a materiei organice
 • risc crescut de spălare de nitrați și sulfați din sol
 • reducerea nitrificării azotului
 • activitate mai mică a microorganismelor simbiotice care asimilează N₂
CHIMIC
 • imobilizarea fosforului
 • conținut mai scăzut de calciu și magneziu în sol
 • activarea compușilor toxici, de exemplu metale grele
Consecinţe:
 • risc crescut de retardare a fosforului din îngrășăminte
 • rata mai lentă a absorbției de azot din îngrășăminte
 • creșterea absorbției de componente nedorite de către plante
FIZIC
 • deteriorarea structurii solului
Consecinţe:
 • infiltrare mai mică de apă de ploaie
 • creșterea susceptibilității solului la încrustare
 • creștere slabă a rădăcinilor în sol compactat
Sulfagro Ca este unul din puținele îngrășăminte cu sulf, care nu acidulează solul și menține pH-ul la un nivel constant.

Eficientizează acțiunea N₂ din îngrășăminte:

Sulful este unul dintre ingredientele de bază care determină creșterea, producția de biomasă și reproducerea plantelor. Acest element este o componentă a multor enzime și compuși organici prezenți în plantă. Deficitul de S din plantă reduce absorbția N₂ , ceea ce afectează negativ producția de semințe și biomasă.

Reduce simptomele stresului:

Culturile bine hrănite cu îngrășământ Sulfagro Ca sunt mai rezistente la factorii de stres, în special :

 • biotic - sulful crește rezistența culturilor la infecții cauzate de boli fungice și bacterii
 • abiotic - crește toleranța la secetă

Efectul îngrășământului asupra sporului de producție este vizibil în toate culturile, în special în cele sensibile la carența de sulf.