Korzyści

Niedrogie źródło siarki

Od 1980 roku przemysłowa emisja tlenków siarki do atmosfery i powodowane przez nią kwaśne deszcze, rocznie dostarczały do 50 kg/ha siarki. Obecnie zjawisko to zostało znacznie ograniczone, powodując niedobory siarki w glebie. Te niedobory należy uzupełnić nawożeniem mineralnym.
Polecamy Sulfagro Ca ponieważ:

Poprawia właściwości gleby

 • poprawia strukturę gleby - mniejsza gęstość gleby i brak skorupy gwarantuje lepsze kiełkowanie
 • zapewnia lepszą infiltrację wody do gleby, zapobiegając erozji
 • głębiej ukorzenione rośliny ułatwiają lepsze pobieranie wody i azotu
 • zapewnia zbiór roślin okopowych z niewielką ilością ziemi
 • poprawia wartość odżywczą roślin (więcej wapnia i białka)
 • zwiększa odporność na patogeny, poprawiając zdrowotność roślin
Gleby ciężkie
Sulfagro Ca poprawia właściwości fizyczne gleby, optymalizując środowisko uprawy dla roślin
Gleby średnie-ciężkie
Sulfagro Ca zapewnia optymalizację wykorzystania azotu - głównego czynnika warunkującego najwyższy potencjał plonów
Gleby lekkie
Sulfagro Ca zapewnia wydajną uprawę roślin w systemie intensywnym, zwiększając potencjał produkcyjny słabych gleb.
Gleby piaszczyste
Sulfagro Ca ogranicza skutki działania czynników stresowych, zapewniając roślinom składniki niezbędne do optymalnego wzrostu we wczesnych fazach rozwoju.

Zapewnia siarkę i wapń

Korzyści z pobrania siarki w celu uzyskania lepszych plonów:
Zboża
 • szybszy wzrost początkowy
 • więcej ziaren na główkę, wysoka zawartość białka
Rzepak i słonecznik
 • lepsze przezimowanie rzepaku
 • dynamiczny wzrost w czasie wiosennej wegetacji
 • więcej pędów bocznych i kwiatów rzepaku
 • lepsze zapylanie ze względu na intensywną barwę kwiatów
 • wyższa zawartość oleju
Soja i rośliny strączkowe
 • szybkie pobieranie azotu powoduje szybki wzrost plonów
 • więcej zawiązanych strąków i więcej nasion w strąkach
 • wyższa zawartość oleju
Buraki i ziemniaki
 • lepsze wykorzystanie energii słonecznej we wczesnych fazach wegetacji, ponieważ siarka warunkuje przyswajanie azotu z gleby, zwiększa syntezę białek i produkcję biomasy
 • większe i lepsze plony
 • wyższa zawartość cukru
 • mniej chorób ziemniaków: Streptomyces scabies; Rhizoctonia solam
Warzywa
 • wyższe tempo wzrostu
 • niższa zawartość azotanów
 • zwiększona zawartość składników odżywczych w warzywach, takich jak karoten, witamina C, biotyna (H) i tiamina (Bi)
 • wysoka zawartość błonnika
 • poprawa smaku i aromatu warzyw cebulowych: cebuli, czosnku
 • wysoka zawartość olejków eterycznych (cykloalliina - cebula i chrzan, allicyna - czosnek)
Korzyści wynikające z dodania wapnia do naszych upraw:
 • zwiększona absorpcja składników odżywczych poprzez stymulację wzrostu korzeni
 • zoptymalizowana relacja między poborem azotu a innymi składnikami, które decydują o skuteczności nawozu azotowego
 • poprawa zdrowotności upraw dzięki zrównoważonemu odżywianiu i mniejszej ilości patogenów
 • zwiększona asymilacja N₂ dzięki rozwojowi kłączy na korzeniach i roślinach strączkowych

Eliminuje toksyczność Al³⁺

Zmniejszenie ilości toksycznych jonów glinu, znacznie poprawia żyzność gleby. Regularne stosowanie dodatków Ca jest powszechnym sposobem na utrzymanie funkcji gleby. Ponadto wapń jest również niezbędny do wzrostu roślin. Można stwierdzić, że w wyniku pobierania i wymywania składników pokarmowych spadek zapasów wapnia może sięgać nawet 200-300 kg CaO/ha rocznie.


Nawóz Sulfagro Ca umożliwia neutralizację Al³⁺ dzięki dwóm składnikom:
 • wapń Ca²⁺
 • siarka w formie siarczanu SO₄²ˉ, która wiąże glin w związek o mniejszej rozpuszczalności.

Sulfagro Ca powoli rozpuszcza się w wodzie glebowej, uwalniając swoje dwa składniki: kation Ca²⁺ i anion SO₄²ˉ. Wapń usuwa z gleby Al³⁺, a następnie w połączeniu z S przekształca się w siarczan glinu
Siarczan glinu działa w glebie jako koagulant poprawiający jej właściwości i zapobiegający twardnieniu powierzchni gleby. Dzięki temu toksyczny glin jest przynajmniej częściowo usuwany z gleby.

Stabilizuje pH gleby

Głównym skutkiem ubocznym zakwaszenia gleby jest obniżenie pH i wzrost zawartości związków toksycznych, głównie glinu i manganu. Związki te występują w glebie kwaśnej (pH poniżej 5,5), a także w glebie bardzo kwaśnej, gdzie ich wysokie stężenie może powodować uszkodzenia roślin uprawnych.


Negatywny wpływ glinu na rośliny uprawne należy rozpatrywać w kategoriach:
Biologicznych
zahamowanie wzrostu korzeni prowadzące do zmniejszenia ukorzenienia
 • słabo rozwinięty system korzeniowy, co powoduje mniejsze pobieranie NPK
 • słabe wykorzystanie azotu z powodu niedoboru fosforu i potasu
 • zmniejszenie aktywności mikroorganizmów w glebie.
Konsekwencje:
 • niski poziom rozkładu materii organicznej
 • zwiększone ryzyko pobierania przez rośliny azotanów i siarczanów z gleby
 • zmniejszona nitryfikacja azotu
 • obniżona aktywność mikroorganizmów symbiotycznych przyswajających związki azotu
Chemicznych
 • immobilizacja fosforu
 • obniżenie zawartości wapnia i magnezu w glebie
 • aktywacja związków toksycznych, np. metali ciężkich
Konsekwencje:
 • zwiększone ryzyko uwsteczniania fosforu w nawozach
 • wolniejsze tempo pobierania azotu z nawozów
 • zwiększone przyswajanie przez rośliny niepożądanych składników
Fizycznych
 • Uszkodzenie struktury gleby
Konsekwencje:
 • mniejsza infiltracja wody deszczowej
 • zwiększenie ryzyka twardnienia gleby
 • słaby wzrost korzeni w zagęszczonej glebie
Sulfagro Ca to jeden z niewielu nawozów siarkowych, który nie zakwasza gleby i utrzymuje stały poziom pH.

Usprawnia działanie N₂ nawozów

Siarka jest jednym z podstawowych składników decydujących o wzroście roślin, produkcji biomasy i rozmnażaniu roślin. Pierwiastek ten wchodzi w skład wielu enzymów i związków organicznych obecnych w roślinie. Niedobór siarki zmniejsza przyswajanie N₂, co ogranicza produkcję nasion i biomasy.

Ograniczenie czynników stresowych

Dobrze odżywione uprawy nawozem Sulfagro Ca są bardziej odporne na czynniki stresowe, w szczególności

 • biotycznych - siarka zwiększa odporność upraw na infekcje wywołane przez choroby grzybowe i bakterie
 • abiotycznych - zwiększa tolerancję na suszę

Pozytywny wpływ nawozu na plon jest bardzo duży w przypadku wszystkich upraw, zwłaszcza tych, które są podatne na niedobór siarki.