Výhody

Lacný zdroj síry

Od osemdesiatych rokov minulého storočia emisie priemyselnej síry z atmosféry a „kyslé dažde“, ktoré nepriamo dodávali ročne do pôdy síru v objeme až 50 kg/ha. V súčasnosti je tento jav značne znížený, čo spôsobuje nedostatok síry v pôde. Tento nedostatok by mal byť doplnený minerálnym hnojením.
Odporúčame Sulfagro Ca, pretože:

Zlepšuje vlastnosti pôdy

 • Zlepšuje štruktúru pôdy - menej zhutnená pôda a znižuje tvorbu prísušku, čo pôsobí pozitívne na vzchádzavosť rastlín
 • Poskytuje lepšiu infiltráciu vody do pôdy, ktorá zabraňuje erózii
 • Hlbšie zakorenené rastliny uľahčujú lepšie čerpanie vody a dusíka
 • Umožňuje zber okopanín s malým množstvom straty pôdy pri zbere
 • Zlepšuje nutričnú hodnotu plodín (viac vápnika a bielkovín)
 • Zvyšuje odolnosť voči patogénom a zlepšuje zdravotný stav rastlín
Ťažké pôdy
Sulfagro Ca zlepšuje fyzikálne vlastnosti pôdy a optimalizuje pôdne prostredie pre rast plodiny
Stredne ťažké pôdy
Sulfagro Ca zabezpečuje optimalizáciu využívania dusíka - hlavný faktor, ktorý podmieňuje najvyšší úrodový potenciál plodiny
Ľahké pôdy
Sulfagro Ca zaisťuje efektívne pestovanie rastlín v intenzívnom systéme, čím sa zvyšuje potenciál produktivity slabších pôd
Piesočné pôdy
Sulfagro Ca znižuje účinky stresových faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú úrodu a podporuje prísun živín pre optimálny rast najmä v počiatočných fázach vývoja.

Poskytuje síru a vápnik

Výhody doplnenia síry pre vyššie úrody:
OBILNINY
 • rýchlejší počiatočný rast
 • viac klasov na meter štvorcový a viac zŕn v klase
 • vyšší obsah bielkovín
REPKA OLEJNÁ A SLNEČNICA
 • lepšie prezimovanie repky
 • dynamický rast počas jarnej vegetácie
 • viac bočných výhonkov a repkových kvetov
 • zlepšené opelenie vďaka intenzívnej farbe kvetov
 • vyšší obsah oleja
SÓJA A STRUKOVINY
 • rýchla absorpcia dusíka spôsobuje rýchly rast plodín
 • viac strukov a viac semien v strukoch
 • vyšší obsah oleja a bielkovín
REPA A ZEMIAKY
 • lepšie využitie slnečnej energie v počiatočných fázach vegetácie, pretože síra podmieňuje absorpciu dusíka z pôdy
 • zvyšuje syntézu bielkovín a produkciu biomasy
 • väčšie a zdravšie hľuzy/buľvy
 • vyšší obsah cukru v repe
 • znižuje choroby zemiakov: chrastavitosť; rhizoctonia
ZELENINA
 • vyššia intenzita rastu
 • nižší obsah dusičnanov
 • zvýšený nutričný obsah zeleniny ako je karotén, vitamín C, biotín (H) a tiamín (Bi)
 • vysoký obsah vlákniny
 • podporuje lepšiu chuť a vôňu cibuľovej zeleniny: cibule, cesnaku
 • vysoký obsah éterických olejov (cykloallicín - cibuľa a chren, allicín - cesnak)
Výhody pridaného vápnika do pôdy pre plodiny:
 • zvyšuje príjem živín prostredníctvom podpory rastu koreňov
 • optimalizovaný vzťah medzi absorpciou dusíka a ostatnými zložkami, ktoré určujú účinnosť dusíkatého hnojiva
 • zlepšuje zdravotný stav plodín prostredníctvom vyváženej výživy a eliminuje nežiadúce patogény
 • zvyšuje asimiláciu dusíka v dôsledku lepšej tvorby hrčkotvorných baktérií na koreňoch pri strukovinách

Eliminácia toxicity hliníka (Al³⁺)

Neutralizácia toxického hliníka je dôležitou úlohou, a tak sa podarí zlepšiť aj vlastnosti pôdy a zvýšiť jej úrodnosť. Systematické vápnenie je najjednoduchší spôsob, ako revitalizovať funkcie pôdy. Najjednoduchším spôsobom revitalizácie pôdy je neustále hnojenie vápnikom. Taktiež je potrebné vziať do úvahy, že každý rok pri pestovaní plodín a vyplavovaním živín sa pôdna zložka znižuje o 200 - 300 kg CaO / ha.


Hnojivo Sulfagro Ca umožňuje neutralizáciu Al3⁺ prostredníctvom jeho dvoch zložiek:
 • vápnik Ca²⁺
 • síra vo forme síranu siričitého SO₄²ˉ, ktorý viaže hliník v zlúčenine s nízkou rozpustnosťou.

Sulfagro Ca sa pomaly rozpúšťa v pôdnej vode a uvoľňuje jeho dve zložky, katión Ca²⁺ + a anión SO₄²ˉ. Vápnik odstraňuje Al³⁺ z pôdy a potom sa v kombinácii so Sírou premieňa na síran hlinitý. Síran hlinitý pôsobí ako koagulant v pôde, zlepšuje vlastnosti pôdy a zabraňuje zhutňovaniu povrchu pôdy. Preto je takto toxický hliník z pôdy aspoň čiastočne eliminovaný.

Stabilizácia pH pôdy

Hlavným vedľajším účinkom okysľovania pôdy je zníženie pH a zvýšenie toxických zlúčenín, najmä hliníka a mangánu. Tieto zlúčeniny sa vyskytujú v kyslej pôde (pH pod 5,5) a vo veľmi kyslej pôde, kde jej vysoká koncentrácia znižuje úrodu plodiny.


Negatívny vplyv hliníka na plodiny sa musí posudzovať z hľadiska:
BIOLOGICKÉHO:
Spomalenie rastu koreňov, ktorá vedie k zníženému zakoreneniu rastliny
 • nižší objem pôdy využívaný koreňovou sústavou, ktorý spôsobuje nižšiu absorpciu N, P, K
 • znížená účinnosť dusíka v dôsledku nedostatku fosforu a draslíka
 • znížená aktivita mikroorganizmov v pôde
Dôsledky:
 • nízka miera rozkladu organických látok
 • zvýšené riziko straty dusičnanov a síranov z pôdy
 • zníženie nitrifikácie dusíka
 • nižšia aktivita symbiotických mikroorganizmov, ktoré asimilujú dusík
CHEMICKÉHO:
 • imobilizácia fosforu
 • nižší obsah vápnika a horčíka v pôde
 • aktivácia toxických zlúčenín, napr. ťažké kovy
Dôsledky:
 • zvýšené riziko spomaľovania fosforu v hnojivách
 • pomalšia miera príjmu dusíka z hnojív
 • zvýšená absorpcia nežiaducich zložiek rastlinou
FYZIKÁLNEHO
 • Poškodenie štruktúry pôdy
Dôsledky:
 • menšia infiltrácia dažďovej vody
 • zvýšené riziko zhutnenia pôdy
 • ťažší
Sulfagro Ca je jedným z mála sírnatých hnojív, ktoré neokysľujú pôdu a udržiavajú konštantnú hladinu pH

Zjednodušuje pôsobenie
dusíkatých hnojív

Síra je jednou zo základných zložiek, ktorá určuje rast plodín, produkciu biomasy a rozmnožovanie rastlín. Tento prvok je súčasťou mnohých enzýmov a organických zlúčenín prítomných v rastline. Nedostatok síry znižuje absorpciu N₂, čo znižuje produkciu semien a biomasy.

Znižuje stresové faktory

Dobre vyživené plodiny hnojivom Sulfagro Ca sú odolnejšie voči stresom, najmä:

 • biotickým - síra zvyšuje odolnosť plodín voči infekciám spôsobeným hubovými chorobami a baktériami
 • abiotickým - zvyšuje toleranciu k suchu

Pozitívny vplyv hnojiva na výnos je veľmi vysoký pre všetky plodiny, najmä pre tie, ktoré sú náchylné na nedostatok síry.