Cukrová repa

Potreby, odporúčané dávkovanie, výhody

Pri výbere dávky posúďte nasledujúce faktory:
 • spotreba živín v závislosti od výnosu
Živiny Potreba živín kg/T Výnos T/ha Dávka kg/ha
S 1 55 55
60 60
65 65
Ca 2 55 110
60 120
65 130
 • obsah síry v pôde
S [mg/kg] Obsah
< 5,5 Veľmi nízky
5,6-11 Nízky
11,1-16,5 Priemerný
16,6-22,1 Vysoký
> 22,1 Veľmi vysoký
 • neutralizácia toxického hliníka v pôde - na neutralizáciu AI³⁺ sa môže použiť 10 až 30% síry
 • predplodina a nasledujúca plodina
 • typ pôdy
Dávkovanie Ťažká pôda Stredná pôda Ľahká pôda Piesočná pôda
1 rok 400-500 350-450 300-400 250-300
2 roky 800-1000 700-900 600-800 500-600

Odporúčaný termín aplikácie:
po zbere a pred prípravou pôdy pre ďalšiu plodinu, dobre zapracovať do pôdy.

Výhody pre plodiny:
 • vysoká odolnosť voči suchu
 • intenzívny rozvoj rastlín
 • zvýšená polarizácia

Výhody pre pôdu

Fyzikálne vlastnosti pôdy Chemické vlastnosti pôdy Biologické vlastnosti pôdy
 • zapracovanie pôdnych častíc do optimálnej štruktúry, menej kameňov
 • zníženie zhutnenia pôdy
 • znížené náklady na poľnohospodársku techniku
 • zlepšenie distribúcie vody do pôdy
 • zníženie erózie a strát minerálnych látok, napríklad fosforu.
 • výživa pôdy vápnikom
 • stabilizovaný obsah organických látok
 • výživa pôdy sírou
 • zvýšený zdroj draslíka
 • zníženie toxicity Al³⁺
 • zvýšená dostupnosť mikroživín
 • zvýšenie biologickej aktivity pôdy
 • vyššia miera mineralizácie rastlinných zvyškov
 • optimalizované podmienky pre vývoj koreňov
 • znižuje znečistenie vody