Vlastnosti

Sulfagro Ca obsahuje dva minerály potrebné pre plodiny: vápnik (Ca²⁺) a sulfátovú síru (SO₄²ˉ).

Chemické zloženie

Živiny Síra Vápnik
S SO₃ Ca CaO
% (m/m) 17 42,5 21 29,4

pH produktu je medzi 7 a 8

 
Síra
 • zlepšuje odolnosť proti stresu
 • zabraňuje šíreniu chorôb spôsobených plesňami a baktériami
 • predlžuje vitalitu rastliny počas sucha
 • zlepšuje kvalitu plodiny
 • riadi proces asimilácie oxidu uhličitého vo fotosyntéze
 • znižuje obsah dusičnanov v plodinách - zvyšuje kvalitu zeleniny alebo zemiakov
 • určuje obsah bielkovín, zlepšuje kvalitu obilnín (lepok)
 • zvyšuje obsah oleja semien olejnín
 • nevyhnutná pre olejovú syntézu cibuľových plodín, t. j. cibule a cesnaku
Calcium
 • podporuje lepšie zakorenenie
 • poskytuje štrukturálnu podporu bunkovým stenám ako súčasť strednej vrstvy buniek
 • pôsobí ako bariéra proti invázii patogénov, najmä húb
 • stimuluje tvorbu a rozvoj koreňových odnoží
 • v kombinácii s draslíkovým iónom K⁺ reguluje pohyb bunkových stómov
 • reguluje hormonálny proces rastliny

Fyzikálne vlastnosti

 • Veľkosť kryštálov

Veľkosť kryštálov síranu vápenatého sa pohybuje od 5 do 60 µm, čo naznačuje predispozíciu na vytvorenie suspenzie vo vode. V pôde, ktorá tvorí prirodzenú suspenziu, sa pohybuje v každom smere pôdneho profilu. Toto je mimoriadne dôležitá agrochemická vlastnosť hnojiva, pretože naznačuje jeho pohyblivosť v pôdnom profile, čo vedie k zásobeniu pôdy v oblasti aplikácie hnojiva.

 • Vlhkosť

Vlhkosť hnojiva Sulfagro Ca sa pohybuje od 6% do 8%. Hnojivo obsahuje okrem voľnej vody aj vodu spojenú s chemickými zlúčeninami s pevnou hodnotou 20%.

Rozpustnosť vo vode

Sulfagro Ca hnojivo s obsahom vápnika a síry je pomaly pôsobiaci produkt. Rozpustnosť vo vode je počas prvých 24 hodín do 4,5% a po 14 dňoch je rozpustnosť okolo 85% (takmer úplne rozpustené). Celé rozpúšťanie je postupné v závislosti od množstva vody obsiahnutej v pôde, hodnoty pH a dávkovania hnojiva. Sulfagro Ca tvorí suspenziu, ktorá rovnomerne migruje do hlbšíchch pôdnych vrstiev do hĺbky 0,6 m a pokrýva celú oblasť zakorenenia.

Aplikuje sa najlepšie pred ozimnou prípravou pôdy, kedy sa hnojivo dopre zapracuje do pôdy, čo zabezpečí najlepšiu výživu plodinám vápnikom a sírou.

Index soli ukazuje hodnotu osmotického tlaku produkovaného určitým množstvom hnojiva rozpusteného vo vode v porovnaní s osmotickým tlakom vyvíjaným rovnakým množstvom dusičnanu sodného. Index dusičnanu sodného je 100.

Hodnota indexu soli ukazuje možné nebezpečenstvo pre plodiny po zmiešaní vody so soľami hnojiva. Tieto soli môžu blokovať pôdnu vodu a tiež prerušiť prívod vody do plodín. Tento proces predstavuje najväčšie nebezpečenstvo pre klíčiace semená a mladé plodiny.

Sulfagro Ca nie je nebezpečným výrobkom a môže sa používať so zvýšeným dávkovaním, pričom jeho index soli je nižší ako iné podobné bežne používané hnojivá.

Vďaka svojmu nízkemu obsahu solí pôsobí hnojivo Sulfagro Ca ako zlepšujúci prípravok, ktorý sa môže používať raz za dva alebo tri roky s dávkou 2 t / ha. Aplikácia hnojiva je vhodná najmä na tvrdé, zhutnené pôdy kedy zabraňuje tvorbe prísušku, čím sa poskytujú lepšie podmienky pre klíčenie rastlín a lepšiu úrodu.

Produkt Index soli
Sulfagro Ca 8,1
MAP 11:52 26,7
DAP 18:46 29,2
Síran amónny 21:24 68,3
UAN 32 (DAM) 71,1
Dusičnan sodný 15,5 100,0
Dusičnan amónny 34 104,1
Dusičnan draselný 60 120,1

Zdroj: Mortvedt in 1999