Odporúčané dávkovanie

Odporúčaná dávka Sulfagro Ca je vhodná pre každú skupinu plodín. Sulfagro Ca obsahuje dva minerály vo forme dostupnej pre plodinu: vápnik (Ca²⁺) a síru (SO₄²ˉ) a patrí do skupiny pomaly pôsobiacich hnojív. Pravidelné používanie zabezpečuje správne nasýtenie pôdy živinami a optimálnu výživu plodiny.