Použitie

Hnojivo Sulfagro Ca bolo vyvinuté pre striedanie plodín, pričom sa predpokladá pôsobenie síry a vápnika v cykle dlhšom ako je jedna poľnohospodárska sezóna. Hnojivo má v závislosti od typu pôdy rôzne úlohy.

Ťažké pôdy

Najlepší termín aplikácie hnojiva Sulfagro Ca:

 • pre jesenné plodiny - bezprostredne po zbere úrody a pred prípravou pôdy nasledujúcej plodiny. Musí sa zapracovať hlbšie do pôdy.
 • pre jarné plodiny - medzi zberom jariny a prípravou pôdy pre ozimné plodiny, počas predsejbovej úpravy pôdy. Musí sa zapracovať hlbšie do pôdy.
 • použite dávku, ktorá zaručí súčasné a budúce potreby živín pre jednotlivé plodiny

Stredne ťažké pôdy

Najlepší termín aplikácie hnojiva Sulfagro Ca:

 • pre jesenné plodiny - bezprostredne po zbere úrody a pred prípravou pôdy nasledujúcej plodiny. Musí sa zapracovať hlbšie do pôdy.
 • pre jarné plodiny - medzi zberom jariny a prípravou pôdy pre ozimné plodiny, počas predsejbovej úpravy pôdy. Musí sa zapracovať hlbšie do pôdy.
 • použite dávku, ktorá zaručí súčasné a budúce potreby živín pre jednotlivé plodiny

Ľahké pôdy

Najlepší termín aplikácie hnojiva Sulfagro Ca:

 • pre jesenné plodiny - bezprostredne po zbere úrody a pred prípravou pôdy nasledujúcej plodiny. Musí sa zapracovať hlbšie do pôdy.
 • pre jarné plodiny - medzi zberom jariny a prípravou pôdy pre ozimné plodiny, počas predsejbovej úpravy pôdy. Musí sa zapracovať hlbšie do pôdy.
 • použite dávku, ktorá zaručí súčasné a budúce potreby živín pre jednotlivé plodiny

Piesočnaté pôdy

Najlepší termín aplikácie hnojiva Sulfagro Ca:

 • pre jesenné plodiny - bezprostredne pred prípravou pôdy na siatie
 • pre jarné plodiny - bezprostredne pred prípravou pôdy na siatie

Spôsob aplikácie

Sulfagro Ca sa odporúča aplikovať pomocou rozmetadla jemných práškových hnojív, ktoré rovnomerne rozhodia hnojivo v zábere 16 až 20 metrov. Je tiež možné použiť štandardné rozmetadlo organických hnojív, ale v tomto prípade záberová šírka plochy bude menšia (12 až 15 m).

Náš produkt sa môže aplikovať v ktorejkoľvek fáze pestovania, ale odporúčame aplikovať v období po zbere (júl – september). Aplikácia hnojiva v dávke 1 tona/ha každé dva roky sa odporúča pre všetky plodiny a pokrýva výživové potreby pre dve následné plodiny. Môže sa tiež bezpečne používať v ktorejkoľvek fáze plodiny pre úpravu a zníženie obsahu solí v pôde. Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa musí produkt veľmi dobre zapracovať do pôdy.

Skladovanie

Sulfagro Ca sa dodáva vo voľne ložený alebo balený v big-bagoch á 1000 kg.

Môže sa skladovať v interiéri alebo exteriéri (zakryté a chránené).

Doba skladovania: 12 mesiacov od dátumu dodania.

Použitie v kombinácii s tekutým hnojom (hnojovica, močovka)

Sulfagro Ca sa môže používať ako suspenzia v kombinácii s tekutým hnojom.

Jeden meter kubický tekutého hnoja obsahuje v priemere 3,5 kg dusíka (v závislosti od druhu zvierat a vekovej skupiny), čo znamená, že hranicu 170 kg/ha dusíka používaného v organických hnojivách (v zmysle platnej smernice EÚ o dusičnanoch) je možné dosiahnuť pri dávke 50 m3/ha.

Významná časť (až 80%) dusíka v suspenzii je ľahko dostupná ako amónny a amidový dusík, ktorý sa potom rýchlo premení na prchavý plynný amoniak.

Rozsah týchto strát je významne ovplyvnený teplotou. Zatiaľ čo pri 15 ° C môže byť strata spôsobená prchavosťou asi 35%, pri 25 ° C môže dosiahnuť až 60%.

Na zníženie strát dusíka pri použití tekutého hnoja sa odporúča pridať k suspenzii hnojivo Sulphagro Ca v dávke 25 kg/m3.

Sulfát obsiahnutý v hnojive Sulfagro Ca viaže amónne ióny na síran amónny, čím bráni stratám amoniaku.

V dôsledku toho budú mať rastliny k dispozícii viac dusíka v organickom hnojive.

Opísaný spôsob aplikácie má nielen merateľné materiálové prínosy, ale má tiež priaznivý vplyv na životné prostredie. Týmto spôsobom chránime podzemnú vodu a atmosféru pred znečisťujúcimi látkami.

Sulfagro Ca pri zmiešaní s tekutým hnojom vytvára homogénnu suspenziu, ktorá umožňuje ľahkú a rovnomernú distribúciu v pôdnom profile.Ako aplikovať?

Hnojivo Sulfagro Ca v dávke 25 kg/m3 nasypať do tekutého hnoja priamo pri čerpaní do cisterny.

Takto pripravená suspenzia sa aplikuje priamo zapracovaním do pôdy.