Zemiaky

Potreby, odporúčané dávkovanie, výhody

Pri výbere dávky posúďte nasledujúce faktory:
 • spotreba živín v závislosti od výnosu
Živiny Potreba živín kg/T Výnos T/ha Dávka kg/ha
S 0,8 30 24
35 28
40 32
Ca 1,2 30 36
35 42
40 48
 • obsah síry v pôde
S [mg/kg] Obsah
< 5,5 Veľmi nízky
5,6-11 Nízky
11,1-16,5 Priemerný
16,6-22,1 Vysoký
> 22,1 Veľmi vysoký
 • neutralizácia toxického hliníka v pôde - na neutralizáciu AI³⁺ sa môže použiť 10 až 30% síry
 • predplodina a nasledujúca plodina
 • typ pôdy
Dávkovanie Ťažká pôda Stredná pôda Ľahká pôda Piesočná pôda
1 rok 350-450 300-400 300-350 200-300
2 roky 700-900 600-800 600-700 400-600

Odporúčaný termín aplikácie:
po zbere a pred prípravou pôdy pre ďalšiu plodinu, dobre zapracovať do pôdy.

Výhody pre plodiny:
 • vyššie nasadenie hľúz
 • zvýšená odolnosť voči chorobám
 • lepšia skladovateľnosť zemiakov

Výhody pre pôdu

Fyzikálne vlastnosti pôdy Chemické vlastnosti pôdy Biologické vlastnosti pôdy
 • zapracovanie pôdnych častíc do optimálnej štruktúry, menej kameňov
 • zníženie zhutnenia pôdy
 • znížené náklady na poľnohospodársku techniku
 • zlepšenie distribúcie vody do pôdy
 • zníženie erózie a strát minerálnych látok, napríklad fosforu.
 • výživa pôdy vápnikom
 • stabilizovaný obsah organických látok
 • výživa pôdy sírou
 • zvýšený zdroj draslíka
 • zníženie toxicity Al³⁺
 • zvýšená dostupnosť mikroživín
 • zvýšenie biologickej aktivity pôdy
 • vyššia miera mineralizácie rastlinných zvyškov
 • optimalizované podmienky pre vývoj koreňov
 • znižuje znečistenie vody