Zalecane dawki

Zalecane dawkowanie Sulfagro Ca podane jest dla każdej grupy upraw. Sulfagro Ca zawiera dwa składniki odżywcze w postaci dostępnej dla roślin: wapń (Ca²⁺) i siarkę (SO₄²ˉ). Należy on do grupy nawozów wolnodziałających.
Stosowany regularnie zapewnia prawidłowe nasycenie gleby składnikami oraz optymalne odżywienie roślin.