Właściwości

Sulfagro Ca to stały, drobnoziarnisty nawóz o amorficznej, ale nie pylistej strukturze - o wilgotności ok. 7 %. Sulfagro Ca zawiera min. 17% siarki rozpuszczalnej w wodzie (S) i min. 21% wapnia (Ca).

Skład chemiczny

Składniki odżywcze Siarka Wapń
S SO₃ Ca CaO
% (m/m) 17 42,5 21 29,4

pH produktu wynosi od 7 do 8

 
Siarka
 • Poprawia odporność na stres
 • Ogranicza występowanie chorób grzybowych i bakteryjnych
 • Zwiększa odporność na suszę
 • Poprawia jakość plonu
 • Uczestniczy w procesach asymilacyjnych dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy
 • Uczestniczy w procesie redukcji azotanów, przez co polepsza jakość plonu
 • Wpływa na jakość białka w nasionach zbóż
 • Zapobiega karłowatości roślin
 • Zwiększa zawartość tłuszczu w nasionach roślin oleistych
 • Jest niezbędna do syntezy olejków eterycznych u roślin cebulowych, np. cebuli i czosnku
Wapń
 • Pomaga w lepszym ukorzenianiu
 • Kształtuje formowanie się tkanek roślin - jako składnik blaszki środkowej komórek
 • Może ograniczać działanie grzybów na rośliny
 • Stymuluje tworzenie i rozwój pączków krzewienia korzenia
 • W połączeniu z jonem potasu reguluje ruch aparatów szparkowych
 • Reguluje procesy hormonalne roślin

Właściwości fizyczne

 • Rozmiar kryształów

Wielkość kryształów siarczanu wapnia waha się od 5 – 60 µm, co wskazuje na predyspozycje do tworzenia zawiesiny w wodzie. W glebie, tworząc naturalną zawiesinę, porusza się w każdym kierunku profilu glebowego. Jest to niezwykle ważna cecha agrochemiczna nawozu, gdyż wskazuje na jego mobilność w profilu glebowym, prowadzącą do wysycenia obszaru aplikacji nawozu.

 • Wilgotność

Wilgotność Sulfagro Ca waha się od 6% do 8%. Oprócz wody wolnej nawóz zawiera wodę związaną w związkach chemicznych o stałej wartości 20%.

Rozpuszczalność w wodzie

Sulfagro Ca jest nawozem wolno działającym. Rozpuszczalność w wodzie wynosi ok. 5% przez pierwsze 24 godziny, po 14 dniach ulega prawie całkowitemu rozpuszczeniu. Rozpuszczalność nawozu zależy od ilości wody zawartej w glebie, wartości pH i dawki nawozu. Sulfagro Ca tworzy w glebie zawiesinę, która równomiernie migruje na głębokość ok. 0,6 metra.

Stosując nawóz jesienią i mieszając z glebą, można uzyskać dobre rozmieszczenie składników w strefie ukorzeniania się roślin, a tym samym optymalne odżywienie roślin siarką i wapniem.

Indeks solny

W nawożeniu doglebowym, nawozy w formie soli potrzebują określonej ilości wody w celu rozpuszczenia się w glebie. Im niższa wartość indeksu solnego, tym mniej wody potrzeba do rozpuszczenia nawozu. Dlatego, nawozy o wysokim indeksie solnym, mogą powodować zahamowanie kiełkowania, względnie uszkodzenie nasion, które w tym okresie wymagają intensywnego pobierania wody.

Produkt Indeks soli
Sulfagro Ca 8,1
MAPA 11:52 26,7
18:46 29,2
Siarczan amonu 21:24 68,3
RSM 32 71,1
Azotan sodu 15,5 100,0
Saletra amonowa 34 104,1
Azotan potasu 60 120,1

Sursa: Mortvedt w 1999 r.