Ziemniaki

Niezbędne, zalecane dawkowanie, korzyści

Przy wyborze dawki należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
 • zużycie składników odżywczych w zależności od plonu
Składniki odżywcze Wymaganie kg/T Wydajność T/ha Zapotrzebowanie kg/ha
S 0,8 30 24
35 28
40 32
Ca 1,2 30 36
35 42
40 48
 • zawartość siarki w glebie
S [mg/kg] Zawartość
< 5,5 Bardzo niski
5,6-11 Niski
11,1-16,5 Przeciętny
16,6-22,1 Wysoka
> 22,1 Bardzo wysoko
 • usuwanie toksycznego glinu: w glebie - od 10% do 30% dostarczonej siarki jest wiązana z glinem AI³⁺
 • poprzednia i przyszła uprawa
 • typ gleby

Dawki nawozu dla dwóch kolejnych upraw następczych

Dawkowanie Ciężka gleba Średnia gleba Lekka gleba Piaszczysta gleba
1 rok 350-450 300-400 300-350 200-300
2 lata 700-900 600-800 600-700 400-600

Zalecany termin stosowania:
po zbiorach i przed przygotowaniem do sadzenia, dobrze wymieszać z glebą.

Korzyści dla upraw:
 • większe wiązanie bulw
 • zwiększona odporność na choroby
 • lepsze przechowywanie ziemniaków

Wpływ na glebę

Właściwości fizyczne gleby Właściwości chemiczne gleby Właściwości biologiczne gleby
 • agregacja cząstek gleby w optymalną strukturę
 • zmniejszenie gęstości gleby
 • zmniejszenie nakładów na prace agrotechniczne
 • poprawa infiltracji wody do gleby
 • ograniczenie erozji i utraty materii organicznej oraz fosforu
 • odżywienie gleby wapniem
 • ustabilizowana zawartość materii organicznej
 • odżywienie gleby siarką
 • zwiększone zasoby potasu
 • zmniejszenie toksyczności Al³⁺
 • zwiększona dostępność mikroelementów
 • wzrost aktywności biologicznej gleby
 • wyższe tempo mineralizacji resztek roślinnych
 • zoptymalizowane warunki rozwoju korzeni
 • zmniejszone zanieczyszczenie wody