Kukurydza

Niezbędne, zalecane dawkowanie, korzyści

Przy wyborze dawki należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
 • zużycie składników odżywczych w zależności od plonu
Składniki odżywcze Wymaganie kg/T Wydajność T/ha Zapotrzebowanie kg/ha
S 4 8 32
9 36
10 40
Ca 7 8 56
9 63
10 70
 • zawartość siarki w glebie
S [mg/kg] Zawartość
< 5,5 Bardzo niski
5,6-11 Niski
11,1-16,5 Przeciętny
16,6-22,1 Wysoka
> 22,1 Bardzo wysoko
 • neutralizacja toksycznego glinu w glebie - od 10% do 30%; siarka może być stosowana do neutralizacji AI³⁺
 • poprzednia i przyszła uprawa
 • typ gleby

Dawki nawozu dla dwóch kolejnych upraw następczych

Dawkowanie Ciężka gleba Średnia gleba Lekka gleba Piaszczysta gleba
1 rok 400-500 350-450 300-400 250-300
2 lata 800-1000 700-900 600-800 500-600

Zalecany termin stosowania:
po zbiorach i przed przygotowaniem do siewu, dobrze wymieszać z glebą.

Korzyści dla upraw:
 • dobre ukorzenienie roślin
 • więcej ziaren w kolbie
 • wydajniejsze pobieranie azotu

Wpływ na glebę

Właściwości fizyczne gleby Właściwości chemiczne gleby Właściwości biologiczne gleby
 • agregacja cząstek gleby w optymalną strukturę
 • zmniejszenie gęstości gleby
 • zmniejszenie nakładów na prace agrotechniczne
 • poprawa infiltracji wody do gleby
 • ograniczenie erozji i utraty materii organicznej oraz fosforu
 • odżywienie gleby wapniem
 • ustabilizowana zawartość materii organicznej
 • odżywienie gleby siarką
 • zwiększone zasoby potasu
 • zmniejszenie toksyczności Al³⁺
 • zwiększona dostępność mikroelementów
 • wzrost aktywności biologicznej gleby
 • wyższe tempo mineralizacji resztek roślinnych
 • zoptymalizowane warunki rozwoju korzeni
 • zmniejszone zanieczyszczenie wody