Nawóz siarkowo-wapniowy Sulfagro Ca zawiera dwa składniki odżywcze potrzebne roślinom: wapń (Ca²⁺) i siarkę w formie siarczanowej (SO₄²ˉ).
Siarczan wapnia zwany Sulfagro Ca występuje w formie miałkiej drobnokrystalicznej, należy do grupy nawozów wolnodziałających. Zalecane dawki nawozu Sulfagro Ca zapewniają efektywniejsze przyswajanie azotu, fosforu, magnezu i potasu.

Korzyści

Nawóz siarkowo-wapniowy Sulfagro Ca dostarcza roślinom siarkę i wapń, poprawia strukturę gleby, optymalizuje wykorzystanie azotu, redukuje wpływ toksycznego glinu Al³⁺ oraz zmniejsza podatność na stres, suszę oraz choroby grzybowe.

Właściwości

Jest nawozem stałym, sypkim, miałkim ale niepylistym - zawiera około 5-8% wody. W glebie tworzy zawiesinę, dzięki czemu przemieszcza się w każdym kierunku profilu glebowego. Stanowi źródło łatwo przyswajalnych składników pokarmowych, dostarczając roślinom siarkę siarczanową jako anion SO₄²ˉ , oraz wapń jako kation Ca²⁺. Jest nawozem siarkowo-wapniowym, którego formuła ogranicza wymywanie siarki i wapnia w okresie jesienno-zimowym.

Stosowanie

Sulfagro Ca stosuje się do nawożenia wszystkich roślin uprawnych, w tym na gleby o odczynie kwaśnym i niskiej zawartości siarki i wapnia. Zalecany jest pod uprawy polowe, użytki zielone, warzywa, sady oraz jagodniki - w szczególności pod rośliny mające zwiększone zapotrzebowanie na siarkę i wapń gdyż gwarantuje dobre ich odżywienie.

Zalecane dawki

Ogólna zasada stosowania Sulfagro Ca polega na zastosowaniu go w dawce nie mniejszej niż 1 t/ha pod wszystkie rośliny uprawne, co dwa lata. Takie stosowanie zabezpiecza potrzeby pokarmowe dwóch roślin uprawnych. Można go stosować na rośliny w różnym okresie rozwoju - pogłównie. Nie uszkadza roślin ponieważ ma niski indeks solny.

Korzyści


Nawóz siarkowo-wapniowy Sulfagro Ca zawiera dwa składniki odżywcze potrzebne roślinom: wapń (Ca²⁺) i siarkę w formie siarczanowej (SO₄²ˉ).