Rzepak

Zalecane dawkowanie, korzyści

Przy wyborze dawki należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
 • zużycie składników odżywczych w zależności od plonu
Składniki odżywcze Wymaganie kg/T Wydajność T/ha Zapotrzebowanie kg/ha
S 17 3,5 59,5
4 68
4,5 76,5
Ca 35 3,5 122,5
4 140
4,5 157,5
 • zawartość siarki w glebie
S [mg/kg] Zawartość
< 5,5 Bardzo niski
5,6-11 Niski
11,1-16,5 Przeciętny
16,6-22,1 Wysoka
> 22,1 Bardzo wysoko
 • usuwanie toksycznego glinu: w glebie - od 10% do 30%dostarczonej siarki jest wiązana z glinem AI³⁺
 • poprzednia i przyszła uprawa
 • typ gleby

Dawki nawozu dla dwóch kolejnych upraw następczych

Dawkowanie Ciężka gleba Średnia gleba Lekka gleba Piaszczysta gleba
1 rok 500-600 500-600 400-500 400-500
2 lata 1000-1200 1000-1200 800-1000 700-900

Zalecany termin stosowania:
po zbiorach i przed przygotowaniem do siewu, dobrze wymieszane z glebą.

Korzyści dla upraw:
 • intensywny wzrost jesienią
 • wysoka mrozoodporność
 • wysoka zawartość oleju

Wpływ na glebę

Właściwości fizyczne gleby Właściwości chemiczne gleby Właściwości biologiczne gleby
 • agregacja cząstek gleby w optymalną strukturę
 • zmniejszenie gęstości gleby
 • mniejsze nakłady na zabiegi agrotechniczne
 • poprawa retencji wody w glebie
 • ograniczenie erozji i zmniejszenie strat materii organicznej oraz fosforu
 • odżywienie gleby wapniem
 • ustabilizowana zawartość materii organicznej
 • odżywienie gleby siarką
 • zwiększone zasoby potasu
 • zmniejszenie toksyczności Al³⁺
 • zwiększona dostępność mikroelementów
 • wzrost aktywności biologicznej gleby
 • wyższe tempo mineralizacji resztek roślinnych
 • zoptymalizowane warunki rozwoju korzeni
 • zmniejszenie zanieczyszczenia wody